De Binnenkamer Ermelo

Van harte welkom op de website van de gebedsruimte De Binnenkamer Ermelo. Deze ruimte is beschikbaar voor iedereen die zich even wil terugtrekken om tijd door te brengen met de Here God. Hiervoor kun je intekenen op het rooster. Zie de hints en tips pagina voor wat praktische punten.

De gebedsruimte is toegankelijk via de christelijke boekwinkel Evita. Het is onderdeel van de vroegere molenaarswoning, een monumentaal woonhuis dat in 2011 werd gerenoveerd. De gebedsruimte is letterlijk een binnenkamer en is geleidelijk een plek geworden waar veel bidders – hetzij alleen, hetzij met anderen – sinds april 2011 van de gelegenheid gebruik hebben gemaakt om tijd apart te zetten met God. Maar waarom is gebed zo belangrijk?

“Maar u, wanneer u bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en
bidt tot uw Vader, Die in het verborgene is; en uw Vader,
Die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden.”
Mattheüs 6:6

“Verblijd u altijd. Bid zonder ophouden. Dank God in alles.
Want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u.”
I Thessalonicenzen 5:16-18

We willen je graag uitnodigen om eens een uurtje in De Binnenkamer door te brengen. Maar hoe doe je dat¸ een uur of meer in gebed te zijn? Het lijkt zo hoog gegrepen. In werkelijkheid kan het veel eenvoudiger dan je denkt. Je kunt de ruimte interactief gebruiken: geen heel uur zitten met de handen gevouwen, maar gebruik maken van de Bijbels, boeken, liedbundels, gitaar, CD speler en niet te vergeten de maandelijks aanwezige gebedspunten. Natuurlijk kun je ook een Bijbelgedeelte lezen en erover nadenken en mediteren. De gebeden van je hart – voor familie, kennissen, Ermelo, voor de kerk, voor ons land of voor de wereld – kun je hardop of zacht naar de Here God uitspreken. Je kunt ook je gedachten of een Bijbeltekst in het schrift noteren of op het schoolbord schrijven als bemoediging voor anderen.

Het is natuurlijk ook mogelijk om als gebedsgroep de Binnenkamer te gebruiken. Voor een groep van 5 of 6 mensen zijn er stoelen aanwezig.

Als je voor het eerst komt, dan graag even een email of telefoontje naar één van de contactpersonen om de code van de sleutelkluis te vragen. Bij ontvangst van je bericht krijg je dan van ons de code plus wat richtlijnen voor het gebruik van De Binnenkamer.

Published on  May 26th, 2021